shirakawa_portrait

yoshio shirakawa

filed under: